Xin nhiệt liệt chúc mừng các thuê bao đã trúng giải thưởng của Alovui trong tuần đầu tiên của đợt khuyến mại! Bạn còn chần chừ gì nữa, hãy gọi ngay đến 1511 để có cơ hội nhận iPhone6S và rất nhiều các phần quà hấp dẫn khác!

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 14 (20/6 – 21/6)

Ngày

Thuê bao

20/06

16488962xx

21/06

16582334xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 13 (13/6 – 19/6)

Ngày

Thuê bao

13/06

16524291xx

14/06

16389470xx

15/06

9795253xx

16/06

16886652xx

17/06

16697304xx

18/06

16548514xx

19/06

16488962xx

 

 

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 13 (13/6 – 19/6)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 13

9754442xx

Giải nhì tuần 13

16682411xx

Giải ba tuần 13

16975663xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 12 (6/6 – 12/6)

Ngày

Thuê bao

6/06

16748662xx

7/06

16789292xx

8/06

16850729xx

9/06

16761650xx

10/06

16793868xx

11/06

16558337xx

12/06

16757687xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 12 (6/6 – 12/6)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 12

16682411xx

Giải nhì tuần 12

9754442xx

Giải ba tuần 12

16932244xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 11: Không trao giải - Bảo trì hệ thống

 

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 11 (30/5 – 5/6)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 11

16682411xx

Giải nhì tuần 11

9754442xx

Giải ba tuần 11

16489148xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 10 (23/5 – 29/5)

Ngày

Thuê bao

23/05

16626790xx

24/05

16489148xx

25/05

9624779xx

26/05

16596770xx

27/05

16858534xx

28/05

9794681xx

29/05

16291141xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 10 (23/5 – 29/5)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 10

9754442xx

Giải nhì tuần 10

16682411xx

Giải ba tuần 10

16357051xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 9 (16/5 – 22/5)

Ngày

Thuê bao

16/05

9664825xx

17/05

16957526xx

18/05

16489467xx

19/05

9892747xx

20/05

16265825xx

21/05

9640984xx

22/05

16295681xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 9 (16/5 – 22/5)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 9

16682411xx

Giải nhì tuần 9

9754442xx

Giải ba tuần 9

16326987xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 8 (9/5 – 15/5)

Ngày

Thuê bao

09/05

16698166xx

10/05

16290235xx

11/05

16547298xx

12/05

9648957xx

13/05

16731226xx

14/05

16490193xx

15/05

16689412xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 8 (9/5 – 15/5)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 8

9754442xx

Giải nhì tuần 8

16682411xx

Giải ba tuần 8

16932244xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 7 (2/5 – 8/5)

Ngày

Thuê bao

02/05

16344578xx

03/05

16379197xx

04/05

16857921xx

05/05

16951376xx

06/05

16828060xx

07/05

16870645xx

08/05

16628952xx

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 7 (2/5 – 8/5)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 7

9754442xx

Giải nhì tuần 7

16682411xx

Giải ba tuần 7

16580974xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 6 (24/4 – 1/5)

Ngày

Thuê bao

25/04

9873713xx

26/04

9822730xx

27/04

9799761xx

28/04

16766212xx

29/04

16546076xx

30/04

16479105xx

1/5

16682252xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 6 (25/4 – 1/5)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 6

9754442xx

Giải nhì tuần 6

16682411xx

Giải ba tuần 6

16357051xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 5 (18/4 – 24/4)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 5

9754442xx

Giải nhì tuần 5

16682411xx

Giải ba tuần 5

16471928xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 4 (11/4 – 17/4)

Ngày

Thuê bao

11/04

016951653xx

12/04

016296929xx

13/04

016533915xx

14/04

09795271xx

15/04

09610271xx

16/04

09851987xx

17/04

016927893xx

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 4 (11/4 – 17/4)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 4

016682411xx

Giải nhì tuần 4

09754442xx

Giải ba tuần 4

09619028xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 3 (4 – 10/4)

Ngày

Thuê bao

04/04

016853965xx

05/04

016656584xx

06/04

016834053xx

07/04

09887449xx

08/04

016373479xx

09/04

016984764xx

10/04

016478039xx

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 3 (4/4 – 10/4)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 3

09754442xx

Giải nhì tuần 3

016682411xx

Giải ba tuần 3

09619028xx

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 2 (28/3 – 03/4)

Ngày

Thuê bao

28/03

016692163xx

29/03

016968780xx

30/03

016892465xx

31/03

016933276xx

01/04

016541172xx

02/04

016524092xx

03/04

016369804xx

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 2 (28/3 – 03/4)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 2

09754442xx

Giải nhì tuần 2

016682411xx

Giải ba tuần 2

09796321xx

 

Danh sách Thuê bao trúng giải ngày của Tuần 1 (22/3 – 28/3)


Ngày

Thuê bao

22/03

016392491xx

23/03

09769849xx

24/03

016456958xx

25/03

016274705xx

26/03

016342265xx

27/03

016547224xx

Danh sách Thuê bao trúng giải Tuần 1 (22/3 – 28/3)

Giải

Thuê bao

Giải nhất tuần 1

09754442xx

Giải nhì tuần 1

016833140xx

Giải ba tuần 1

09796321xx